Oddjob / Blog
binhnonglanh suabinhnonglanh

Việc xảy ra những sự cố như nước không nóng, rò rỉ nước hay bình nóng lạnh không hoạt động,… sẽ gây ra những bất tiện cho người dùng, đặc biệt vào những ngày trời lạnh và nhu cầu sử dụng bình nóng lạnh sẽ nhiều hơn. Vậy khi có những sự cố xảy ra với bình nóng lạnh thì chúng ta nên xử lý như thế nào?

2020-11-24