QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

I. Nguyên tắc chung

Mục đích:

 • Ứng dụng “Odd Job” kết nối Thợ cung cấp Dịch Vụ (“Thợ”) và Người sử dụng Dịch Vụ (“Khách hàng”). Thợ là người có chuyên môn, tay nghề, trang thiết bị phù hợp để cung cung ứng các dịch vụ để khắc phục các sự cố, sửa chữa các hư hỏng, đáp ứng các dịch vụ cho Khách hàng trong cuộc sống hàng ngày; Khách hàng có nhu cầu hoặc phát sinh các sự cố, hư hỏng mà không thể tự mình khắc phục được sẽ tìm kiếm dịch vụ và lựa chọn Thợ với chi phí hợp lý và địa điểm rõ ràng nếu Khách hàng thấy hợp lý. Ứng dụng Odd Job cung ứng sàn giao dịch thương mại điện tử cho Thợ và Khách hàng, mà ở đây Khách hàng và Thợ có thể tìm thấy nhau, lựa chọn và thực hiện các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình.
 • Ứng dụng Odd Job là mô hình cung cấp dịch vụ giữa Thợ và Khách hàng bằng ứng dụng công nghệ tiên tiến, tiện lợi và hiệu quả với chi phí tiếp kiệm, không giới hạn địa lý, dễ dàng trao đổi và tìm kiếm các Thợ cung cấp Dịch Vụ chất lượng, nhanh chóng dựa trên các nội dung công khai tại Ứng dụng Odd Job.

Nguyên tắc:

 • Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) là Ứng dụng “Odd Job”, do Công ty TNHH ODDJOB (“Công Ty”) xây dựng và vận hành nhằm cung cấp dịch vụ trung gian kết nối Thợ và Khách hàng. Công Ty là bên trung gian quản lý hoạt động và các giao dịch của Thợ và Khách hàng.
 • Ứng dụng Odd Job hợp tác với nhiều Thợ chất lượng, có chuyên môn tay nghề và các trang thiết bị phù hợp để thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng.
 • Việc cung cấp dịch vụ của Thợ sẽ do Thợ thực hiện, tự chịu trách nhiệm và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Người Dùng sử dụng Ứng dụng Odd Job (Thợ và Khách hàng) là các cá nhân có nhu cầu cung ứng và sử dụng Thợ Dịch Vụ được Công Ty chính thức công nhận khi đăng ký Người Dùng và được phép sử dụng các dịch vụ do Ứng dụng Odd Job và các bên liên quan cung cấp.
 • Người Dùng tham gia giao dịch Ứng dụng Odd Job tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ và không trái với quy định của pháp luật.
 • Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Ứng dụng Odd Job phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 • Hoạt động cung cấp dịch vụ Thợ Dịch Vụ trên Ứng dụng Odd Job phải được thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ thông tin, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.
 • Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người Dùng khi tham gia vào Ứng dụng Odd Job phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này của Ứng dụng Odd Job.

II. Quy định chung

Thông tin chung về Ứng dụng Odd Job

 • Tên ứng dụng: ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ “ODD JOB”
 • Đơn vị quản lý và vận hành Ứng dụng Odd Job: CÔNG TY TNHH ODDJOB
 • Địa chỉ tải Ứng dụng Odd Job:
  • App Store (cho hệ điều hành IOS):

https://apps.apple.com/vn/app/oddjob-vn/id1520359924


  • Google Play (cho hệ điều hành Android):

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.oddjob.app

Định nghĩa chung:

 • Ứng dụng Odd Job: là ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử do Công ty TNHH ODDJOB thực hiện hoạt động và vận hành, là ứng dụng dành cho Khách hàng trong việc tìm kiếm Thợ để sửa chữa, cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.
 • Công Ty: có nghĩa là Công ty TNHH ODDJOB.
 • Ban Quản lý Ứng dụng: là bộ phận nhân sự của Công Ty, thay mặt Công Ty chịu trách nhiệm quản lý những hoạt động có liên quan đến Ứng dụng Odd Job.
 • Tài Khoản có nghĩa là tài khoản mà Người Dùng đăng ký để truy cập Ứng dụng Odd Job.
 • Thợ Cung Cấp Dịch Vụ (“Thợ”): là cá nhân hoặc pháp nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ trên Ứng dụng Odd Job. Thợ đăng ký cung cấp dịch vụ bằng việc đăng ký Tài Khoản tại Ứng dụng Odd Job – Thợ và Công Ty xét duyệt trước khi tham gia cung ứng Dịch vụ cho Khách hàng.
 • Ứng dụng Odd Job – Thợ: là ứng dụng dành cho Thợ trong việc đăng ký và quản lý Tài Khoản Thợ và kết nối cung cấp Dịch vụ với Khách hàng.
 • Khách hàng: là cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Thợ được cung ứng trên Ứng dụng Odd Job. Khách hàng bắt buộc đăng ký tài khoản để sử dụng Ứng dụng Odd Job.
 • Ứng dụng Odd Job: là ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử do Công ty TNHH ODDJOB thực hiện hoạt động và vận hành, là ứng dụng dành cho Khách hàng trong việc tìm kiếm Thợ để sửa chữa, cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.
 • Người Dùng là Thợ và Khách hàng.
 • Dịch vụ là các dịch vụ do Thợ cung cấp.
 • Giá là chi phí mà Thợ đưa ra để Khách hàng xem xét và thanh toán khi sử dụng Dịch vụ của Thợ.
 • Phí Dịch Vụ TMĐT: có nghĩa là khoản phí để sử dụng Dịch Vụ TMĐT do Công Ty thu và được tính theo tỷ lệ % của Giá đã được Khách hàng thanh toán cho Thợ theo quy định của Ứng dụng Odd Job.
 • Thông Tin Cá Nhân: có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không đúng, về một cá nhân, một pháp nhân, có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và những thông tin khác mà Công Ty có hoặc có thể có quyền truy cập. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm tên, giới tính, ngôn ngữ, hình ảnh, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ e-mail, chứng chỉ chuyên môn, và các thông tin khác của một cá nhân hoặc Tên Công ty (theo Giấy ĐKKD), Mã số ĐKKD, ngày cấp Giấy ĐKKD, địa chỉ trụ sở, Số điện thoại đi động, Địa chỉ email, và, khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng một cá nhân hoặc một pháp nhân.
 • Thiết Bị Di Động: có nghĩa là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác.
 • Điều Khoản Sử Dụng: có nghĩa là tài liệu “Điều khoản sử dụng Người Dùng của Ứng dụng Odd Job được giao kết giữa Công Ty và Người Dùng nhằm điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ giữa hai bên liên quan đến việc Người Dùng sử dụng Ứng dụng Odd Job do Công Ty quản lý.

III. Quy trình giao dịch

 1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ:

Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng Odd Job, Khách hàng cần thực hiện các bước sau đây:

  • Quy trình đăng ký tài khoản của Khách hàng:

Bước 1: Tải và cài đặt Ứng dụng Odd Job cho Thiết Bị Di Động sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS phù hợp với phiên bản Thiết Bị Di Động đang dùng.

Bước 2: Tại Thiết bị di động: Sau khi đã tải và cài đặt thành công, khởi động Ứng dụng Odd Job từ màn hình chính Thiết Bị Di Động.

Bước 3: Tại Thiết Bị Di Động: Trong lần đầu truy cập, Ứng dụng Odd Job đưa ra lựa chọn cho Người Dùng Từ Chối hoặc Cho Phép Ứng dụng Odd Job gửi thông báo cho Người Dùng.

Bước 4: Tại màn hình hiển thị lần đầu, Ứng dụng Odd Job sẽ đưa ra 4 lựa chọn đăng nhập gồm: Đăng nhập bằng Google; Đăng nhập bằng Facebook; Đăng nhập bằng Apple; Vào bằng Số điện thoại;


  • Quy trình lựa chọn Dịch vụ của Khách hàng:

Bước 1: Tại mục “Thợ Gần Bạn”, Khách hàng lựa chọn các “Dịch vụ” được Thợ cung ứng, Khách hàng chọn các dịch vụ phù hợp.

Bước 2: Khách hàng bấm chọn dịch vụ, ví dụ chọn dịch vụ “Sửa điện & nước”, để chuyển sang mục Dịch vụ Sửa điện & nước có danh sách các Thợ đăng ký cung ứng dịch vụ sửa nước

Bước 3: Bấm chọn Thợ mà Khách quan tâm để xem các thông tin chi tiết về Thợ gồm: Địa điểm cung cấp dịch vụ, “Giới thiệu”, “Liên hệ”, “Dịch vụ”, “Lấy báo giá”

Bước 4: Bấm chọn “Lấy Báo Giá”, chuyển qua mục “Chi Tiết Công Việc” để điền các thông tin theo các thông tin có sẵn. Bấm “Tiếp Tục” để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 5: Tại mục “Xác Nhận” của Khách hàng, kiểm tra nội dung đơn hàng gồm: Nội dung dịch vụ, ngày, thời gian, địa điểm, contact, bấm “Gửi cho nhà cung cấp”

Bước 6: Ứng dụng hiện lên bảng “Gửi? Bạn có thật sự muốn gửi yêu cầu này không?”, bấm “Hủy” hoặc “Gửi”, bấm “Gửi” để hoàn thành Yêu cầu.

Bước 7: Tại mục “Lịch Hẹn”, hiện thị 3 mục “Yêu cầu”, “Lịch Hẹn”, “Lịch sử” để Khách hàng quản lý theo dõi Yêu cầu, cập nhập của Thợ. Khách hàng xem lại “Chi Tiết Lịch Hẹn” và có quyền “Chỉnh sửa lịch hẹn”, “Sao chép lịch hẹn” hoặc “Hủy lịch hẹn” theo chính sách của Ứng dụng Odd Job


2. Quy trình dành cho Người Đối Tác (người bán hàng, nhà cung cấp…):

Để có thể sử dụng Ứng dụng Odd Job để kết nối với Người Mua/ Khách hàng, trước hết Người Đối Tác (Thợ) cần đăng ký tài khoản theo quy trình sau:

 • Tải và cài đặt Ứng dụng ODDJOB – Thợ (Ứng dụng dành cho Thợ) về điện thoại.

Điạ chỉ tải Ứng dụng ODDJOB – Thợ

  • App Store (cho hệ điều hành IOS):

https://apps.apple.com/vn/app/oddjob-vn-service-provider/id1520359766

  • Google Play (cho hệ điều hành Android):

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.oddjob.provider

 • Cung cấp thông tin đăng ký theo các quy định của ODDJOB.
 • Công ty sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký làm Thợ trong vòng 48h trước khi chấp thuận bạn thành Thợ của Ứng dụng Odd Job.

Bước 1: Tải và cài đặt Ứng Dụng Odd Job – Thợ cho Thiết Bị Di Động sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS phù hợp với phiên bản Thiết Bị Di Động đang dùng.

Bước 2: Tại Thiết Bị Di Động: Sau khi đã tải và cài đặt thành công, khởi động Ứng Dụng Odd Job – Thợ từ màn hình chính Thiết Bị Di Động.

Bước 3: Trong lần đầu truy cập, Ứng Dụng Oddjob – Thợ đưa ra lựa chọn cho Người Dùng Từ Chối hoặc Cho Phép Oddjob – Thợ gửi thông báo cho Người Dùng.

Bước 4: Tại màn hình hiển thị lần đầu, Ứng Dụng Oddjob – Thợ sẽ đưa ra 4 lựa chọn đăng nhập gồm: Đăng nhập bằng Google; Đăng bằng Facebook nhập; Đăng nhập bằng Apple; Vào bằng Số điện thoại;

Bước 5: Thợ điền thông tin đăng ký làm Thợ theo mẫu của Ứng dụng Odd Job và chờ xét duyệt trong vòng 48h.

 • THỢ LÀ CÁ NHÂN

Thợ đăng ký số điện thoại và điền các thông tin theo mẫu của Ứng dụng Odd Job, bấm gửi về Công ty để xét duyệt tài khoản trong vòng 48h

  • THỢ LÀ DOANH NGHIỆP

Thợ đăng ký số điện thoại và điền các thông tin theo mẫu của Ứng dụng Odd Job, bấm gửi về Công ty để xét duyệt tài khoản trong vòng 48h.


3. Quy trình giao nhận vận chuyển:

Không có thực hiện giao nhận vận chuyển.


4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:

  • Quy trình xác nhận Dịch vụ của Thợ

Thợ sẽ nhận được thông báo tại Ứng dụng Odd Job – Thợ.

 • Bước 1: Tại “Thông báo”, bấm xem yêu cầu đặt dịch vụ và “profile” của Khách hàng.
 • Bước 2: Tại “Chi Tiết Lịch Hẹn”, Thợ xem thông tin về Yêu cầu Khách hàng gửi đến, tại đây Thợ được quyền Gửi báo giá, hoặc từ chối cuộc hẹn bằng cách bấm vào “Hủy lịch hẹn”. Trường hợp muốn gửi báo giá Thợ nhập Giá và bấm chọn “Submit Offer
 • Bước 3: Sau khi đã gửi báo giá, Thợ muốn xem lại thông tin có thể bấm vào ô “Đã báo giá” ở trên cùng của màn hình. Thợ cũng có thể báo giá lại cho Khách hàng bằng cách bấm vào ô “Báo giá lại
 • Bước 4: Thợ nhập lại giá mới và bấm chọn “Gửi giá mới”.
 • Bước 5: Sau khi Khách hàng chấp nhận báo giá, màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin để Thợ theo dõi và Thợ phải đến đúng thời gian, địa điểm đã hẹn với Khách hàng.
 • Bước 6: Khi tới địa điểm bắt đầu công việc, sau hoàn thành xong công việc cho Khách hàng nút “Finish Job” sẽ được hiển thị, Thợ phải xác nhận hoàn thành bằng cách ấn vào nút “Finish Job” và nhận thanh toán của khách hàng.
 • Bước 7: Sau khi Khách hàng xác nhận hoàn thành, Thợ có thể “đánh giá” Khách hàng  • Quy trình hủy dịch vụ của Thợ
   • Bước 1: Tại “Yêu cầu đã nhận”, Thợ xem thông tin về Yêu cầu Khách hàng gửi đến, tại đây Thợ được quyền Gửi báo giá, hoặc từ chối cuộc hẹn bằng cách bấm vào “Hủy lịch hẹn”.
   • Bước 2: Thợ lựa chọn lý do muốn hủy lịch để chọn và ấn vào ô “Gửi yêu cầu
   • Bước 3: Các trạng thái “Hủy lịch hẹn” của Thợ được hiển thị trên Ứng dụng gồm có: “ Khách báo Thợ không đến không có đánh giá”, “Thợ báo không đến không có đánh giá”, Khách hủy không có đánh giá”.  • Quy trình xác nhận Dịch vụ của Khách hàng
   • Bước 1: Tại Ứng dụng Odd Job, tại trang chủ Khách hàng lựa chọn Thợ và các dịch vụ được Thợ quảng cáo phù hợp với mục đích của mình. (Đã được trình bày tại mục Quy trình lựa chọn dịch vụ của khách hàng)
   • Bước 2: Tại mục yêu cầu, Ứng dụng sẽ hiện thị đầy đủ yêu cầu của Khách hàng gửi đến Thợ, trước khi Thợ gửi báo giá.
   • Bước 3: Tại Ứng dụng Odd Job, sau khi Thợ gửi báo giá, Khách hàng vào mục “Yêu
   • Bước 4: Khách hàng bấm và ô “Chấp nhận báo giá” để xác nhận đồng ý với dịch vụ của Thợ đưa ra
   • Bước 5: Các trạng thái khi tới thời điểm bắt đầu công việc của Khách được hiển thị trên ứng dụng gồm: Đến giờ trên lịch hẹn, Thợ chưa xác nhận hoàn thành công việc; Thợ đã xác nhận hoàn thành công việc, Sau giờ hẹn 48h, như sau:
   • Bước 6: Sau khi Thợ đã hoàn thành công việc của mình, ô “Hoàn thành lịch hẹn” sẽ hiện thị thành màu xanh dương, Khách hàng sẽ xác nhận “Hoàn thành lịch hẹn” trên Ứng dụng bằng cách nhấn vào ô này. Khi xác nhận thành công ô “Hoàn thành lịch hẹn” sẽ chuyển thành “Đặt lại
   • Bước 7: Khách hàng có thể bấm vào ô “Đánh giá” để tiến hành đánh giá Thợ, sau khi nhập thông tin đánh giá, bấm vào ô “Submit” để gửi đánh giá.

  

  • Quy trình huỷ Dịch vụ của Khách Hàng
   • Bước 1: Tại Ứng dụng Odd Job, sau khi bấm chọn “Yêu cầu”, Khách hàng chọn “Hủy lịch hẹn”, tại phần “Chi Tiết Lịch Hẹn”, Khách chọn “Hủy lịch hẹn”.
   • Bước 2: Ứng dụng Odd Job gửi Khách hàng lý do hủy lịch hẹn để Khách hàng lựa chọn. Sau đó bấm vào ô “Xác nhận và hủy lịch”.
   • Bước 3: Các trạng thái “Hủy lịch hẹn” của Thợ được hiển thị trên Ứng dụng gồm: Thợ hủy không có đánh giá, Khách hủy không có đánh giá, Khách báo thợ không đến/ Thợ báo không đến được không có đánh giá


  • Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền:

Việc đổi trả dịch vụ và hoàn tiền theo thỏa thuận riêng của Thợ và Khách hàng.


  • Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm:

Việc bảo hành/ bảo trì theo thỏa thuận riêng của Thợ và Khách hàng.


  • Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người Dùng vào chất lượng dịch vụ của Ứng dụng Odd Job và thực hiện theo các bước sau:

   • Bước 1: Người Dùng gửi khiếu nại đến email: support@oddjob.vn hoặc địa chỉ Ban quản lý Ứng dụng: Khu căn hộ thương mại (Shophouse) T1-A01.01, Tầng 1, Tháp T1, Số 35/12 Đường Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
   • Bước 2: Ban quản lý Ứng dụng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người Dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Ban quản lý Ứng dụng sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người Dùng để giải quyết tranh chấp đó.
   • Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Ban quản lý Ứng dụng thì Ban quản lý Ứng dụng sẽ yêu cầu Người Dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Người Dùng gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY TNHH ODDJOB

Số ĐKKD 0316265764 do Sở KHĐT TP. HCM cấp ngày 12/05/2020

Hotline: +84 28 3535 4030

Zalo: +84 777 35 4030

Email: support@oddjob.vn

Trụ sở: Khu căn hộ thương mại (Shophouse) T1-A01.01, Tầng 1, Tháp T1, Số 35/12 Đường Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoặc

Phòng CSKH và vận hành: 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời hạn xử lý: Trong vòng 07 ngày, khiếu nại sẽ được xử lý và thông báo cho cho các bên liên quan.

Ban quản lý Ứng dụng tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người Dùng. Vì vậy, đề nghị Thợ đăng tin trên Ứng dụng Odd Job và Khách hàng yêu cầu Dịch vụ cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Ban quản lý Ứng dụng và Người Dùng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Người Dùng cần có trách nhiệm cung cấp chứng cứ chứng minh, hồ sơ pháp lý (nếu có), các thông tin liên quan đến sự việc tranh chấp. Ban quản lý Ứng dụng sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Người Dùng nếu được yêu cầu.

Tùy theo mức độ vi phạm của Người Dùng, Ban quản lý Ứng dụng sẽ quyết định việc gỡ bỏ toàn bộ thông tin đã đăng của Người Dùng hoặc chấm dứt quyền sử dụng tài khoản của Người Dùng

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên là Thợ và Khách hàng, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.


IV. Quy trình thanh toán

 1. Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác…)

Khách hàng sẽ tự thoả thuận với Thợ để thanh toán trực tiếp cho Thợ mà không thông qua Ứng dụng Odd Job.


2. Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp…) và Ban quản lý Ứng dụng

Ứng dụng “Odd Job” kết nối Thợ cung cấp Dịch Vụ (“Thợ”)Người sử dụng Dịch Vụ (“Khách hàng”) có thu Phí Dịch Vụ TMĐT giữa Thợ và Ban quản lý Ứng dụng/ Công ty. Hoạt động thu phí nhằm mục đích quảng cáo dịch vụ mà Thợ cung cấp cho khách hàng hoặc quảng cáo thông tin dịch vụ của Thợ, tạo điều kiện thuận lợi để Thợ tiếp cận khách hàng tốt hơn.


Phí Dịch Vụ giữa Thợ và Ban quản lý Ứng dụng/ Công ty cho hoạt động quảng cáo thông tin dịch vụ của Thợ trên Ứng dụng được sử dụng bằng đơn vị “Lúa” theo quy trình, cách thức thanh toán và quy đổi từ tiền Việt Nam Đồng sang đơn vị “Lúa” do Ban quản lý Ứng dụng/ Công ty quy định tại Ứng dụng.


 • Quy trình Nạp Lúa trên Ứng dụng Odd Job Thợ.
  • Bước 1: Tại Ứng dụng Odd Job – Thợ, tại mục Quản lý Quảng cáo, chọn “Nạp Lúa”.
  • Bước 2: Xuất hiện nhiều lựa chọn, Thợ chọn vào số lượng Lúa mà mình muốn mua.
  • Bước 3: Hiển thị các Phương thức thanh toán khác nhau, Thợ lựa chọn vào Phương thức thanh toán phù hợp, điền đầy đủ thông tin và thanh toán.
   • Phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ: Chọn vào mục “thanh toán bằng thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ”, điền đầy đủ thông tin sau đó bấm vào ô “Thanh toán”.
   • Phương thức thanh toán bằng thẻ ATM/ Tài khoản ngân hàng: chọn vào mục “thanh toán bằng thẻ ATM/ Tài khoản ngân hàng”. Chọn “Logo ngân hàng” mà Thợ muốn dùng để thanh toán, điền đầy đủ thông tin và bấm nút “Thanh toán”
   • Phương thức thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng/ ví điện tử: Bấm vào mục “ứng dụng ngân hàng/ ví điện tử”, chọn vào “Logo ứng dụng ngân hàng” hoặc “Logo ứng dụng ví điện tử” sau đó thanh toán theo quy trình của ứng dụng đã chọn.
  • Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị hình ảnh thông báo “Đã nộp Lúa thành công”.
  • Bước 5: Bấm vào “Lịch sử nạp Lúa” để kiểm tra từng lần nạp Lúa trong Ứng dụng theo các mốc thời gian ngày, tháng quý hoặc năm và bấm vào từng lần nạp để xem Chi tiết.


 • Quy trình Tạo Quảng cáo trên Ứng dụng Odd Job Thợ.
  • Bước 1: Tại Ứng dụng Odd Job – Thợ, tại mục “Quản lý Quảng cáo”, chọn vào ô “Tạo Quảng cáo”.
  • Bước 2: Lựa chọn 1 trong 2 mục: “Quảng cáo Dịch vụ” hoặc “Quảng cáo Thông tin”
  • Bước 3: Trong mục “Chọn Dịch Vụ”, Thợ lựa chọn Dịch vụ mà Thợ muốn được quảng cáo, sau đó bấm “Tiếp tục”
  • Bước 4: Thợ điền đầy đủ thông tin “Nhập số ngày bạn muốn quảng cáo” “Ngày bắt đầu quảng cáo” “Thời gian bắt đầu quảng cáo”. Sau đó bấm “Tạo quảng cáo ngay”.
  • Bước 5: Màn hình sẽ hiển thị nội dung Thợ vừa mới đăng ký, nếu muốn xem Chi tiết bấm vào “Đến xem chi tiết” hoặc ngược lại bấm vào “Về màn hình chính”. • Quy trình thay đổi thông tin Quảng cáo của Thợ trên Ứng dụng Odd Job Thợ
  • Bước 1. Tại giao diện Tài khoản cá nhân, Thợ chọn vào “Chỉnh sửa thông tin hiển thị”
  • Bước 2. Giao diện sẽ hiện ra, tại mục “Dịch vụ”, Thợ chọn vào "Logo sửa đổi” của Dịch vụ muốn thay đổi.
  • Bước 3. Thợ bấm vào “Logo sửa đổi” tại dịch vụ mà Thợ muốn sửa đổi. Chọn vào “Chỉnh sửa”.
  • Bước 4. Thợ điền thông tin về “Tên dịch vụ” “Đơn giá” “Chi tiết” và bấm vào ô “Lưu”V. Đảm bảo an toàn giao dịch

 • Ban quản lý Ứng dụng đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Người Dùng cung cấp trên Ứng dụng Odd Job. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Ứng dụng Odd Job không lưu trữ thông tin giao dịch của Thẻ Tín Dụng/Thẻ ghi nợ; về nền tảng thanh toán qua Bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử, các thông tin giao dịch đều được bảo mật và mã hóa bởi Bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử.
 • Người Dùng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Ban quản lý Ứng dụng không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Người Dùng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Dùng qua Internet hoặc email. Ứng dụng Odd Job chỉ cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử, là sàn giao dịch trung giai giữa Người Dùng với nhau,
 • Người Dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống ứng dụng. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế này và quy định của pháp luật.
 • Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.


VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 • Thông tin thu thập gồm:
  • Thông tin cá nhân thu thập trực tiếp từ Người Dùng: Người Dùng trên Ứng dụng Odd Job có thể được yêu cầu điền một số thông tin hồ sơ cá nhân bắt buộc theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Ứng dụng Odd Job để sử dụng dịch vụ như: Họ và Tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp,... đối với cá nhân hoặc Tên Công ty (theo Giấy ĐKKD), Mã số ĐKKD, ngày cấp Giấy ĐKKD, địa chỉ trụ sở, Số điện thoại đi động, Địa chỉ email, …đối với pháp nhân. Thông tin này được yêu cầu để hoàn tất việc tham gia sử dụng dịch vụ với vai trò Người Dùng (bao gồm sử dụng dịch vụ đến Thợ và Khách hàng).
  • Thông tin thu thập trực tiếp khi Người Dùng sử dụng ứng dụng: Người Dùng khi sử dụng Ứng dụng Oddjob, Ứng dụng Odd Job đều có thể thu thập một số dữ liệu kỹ thuật như: địa chỉ IP, thời lượng truy cập/phiên truy cập, thiết bị truy cập, thông tin về thiết bị truy cập như hệ điều hành, nhà sản xuất, kiểu mẫu…
  • Thông tin thu thập tự động bằng Cookies: Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ thiết bị di động của bạn. Ứng dụng Odd Job sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người dùng nhằm nâng cao giao diện ứng dụng và trải nghiệm của người dùng. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng cookies; nhưng Người Dùng có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động để từ chối một số loại cookies nhất định hoặc một số cookies cụ thể, ngoài ra Người Dùng có thể xóa bỏ cookies bất cứ lúc nào.
  • Trong quá trình người dùng sử dụng Ứng dụng, Ban quản lý Ứng dụng có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân của người dùng trong các trường hợp như sau:
     1. Khi người dùng truy cập Ứng dụng của chúng tôi;
   1. Khi người dùng tạo tài khoản trên Ứng dụng;
   2. Khi người dùng, với tư cách là Thợ, đăng tải các dịch vụ để giới thiệu đến Khách hàng trên Ứng dụng và thực hiện giao dịch với Khách Hàng liên quan đến các dịch vụ đó;
   3. Khi người dùng đăng ký sử dụng trung gian kết nối giữa Thợ và Khách hàng mà chúng tôi cung cấp, hoặc sử dụng theo bất kỳ hình thức nào khác bất kỳ Dịch Vụ nào trên Ứng dụng của chúng tôi và/hoặc trên các nền tảng của những bên liên kết của chúng tôi;
   4. Khi người dùng ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo ra và được đăng tải lên Ứng dụng;
   5. Các tin nhắn khi người dùng sử dụng chức năng trò chuyện trên Ứng dụng;
   6. Khi người dùng tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mại hoặc khảo sát;
   7. Khi người dùng tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch nào trên Ứng dụng;
   8. Khi người dùng đăng nhập vào tài khoản của người dùng trên Ứng dụng hoặc bằng hình thức khác tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ hoặc ứng dụng khác, chẳng hạn như Facebook hoặc Google;
   9. Khi bất kỳ người dùng nào khác trên Ứng dụng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung mà người dùng đã đăng tải lên Ứng dụng hoặc khi người dùng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung của người dùng khác đã đăng tải lên Ứng dụng;
   10. Khi một bên thứ ba gửi khiếu nại về người dùng hoặc nội dung mà người dùng đã đăng tải lên Ứng dụng;
   11. Khi người dùng trực tiếp tương tác với chúng tôi, bao gồm khi người dùng tương tác với các nhân viên dịch vụ khách hàng được thuê ngoài của chúng tôi.
   12. Khi người dùng gửi dữ liệu cá nhân của người dùng cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.
   13. Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của người dùng có thể bị thu thập


 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng bao gồm: : Họ và Tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp,... đối với cá nhân hoặc Tên Công ty (theo Giấy ĐKKD), Mã số ĐKKD, ngày cấp Giấy ĐKKD, địa chỉ trụ sở, Số điện thoại đi động, Địa chỉ email, …đối với pháp nhân. Đây là các thông tin mà Ứng dụng Odd Job cần Người Dùng cung cấp bắt buộc để:

   • Để xử lý và hỗ trợ Người Dùng trong các yêu cầu cung cấp dịch vụ và các giao dịch thanh toán của Người Dùng;
  • Để liên hệ với Người Dùng và gửi các thông tin liên quan đến việc sử dụng ứng dụng;
  • Để gửi thông báo tiếp thị và các ưu đãi cho Người Dùng;
  • Để thông báo cho Người Dùng về các bản cập nhập ứng dụng hoặc các thay đổi đối với dịch vụ được cung cấp;
  • Để xử lý và trả lời các câu hỏi, khiếu nại và nhận phản hồi từ Người Dùng
  • Để nhận phản hồi việc sử dụng ứng dụng và quản trị, hỗ trợ và cải thiện hiệu quả hoạt động, trải nghiệm Người Dùng và các chức năng của ứng dụng;
  • Để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tiến hành điều tra, trả lời các câu hỏi hay các chỉ thị theo quy định của pháp luật.
  • Để ngăn chặn, phát hiện và điều tra mọi hoạt động bị cấm, bất hợp pháp, trái phép hoặc gian dối.
  • Các Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng Odd Job về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.


 • Phạm vi sử dụng thông tin:
  • Để liên hệ xác nhận dich vụ cho Người Dùng khi nhận được yêu cầu từ Người Dùng;
  • Để cung cấp thông tin về dịch vụ đến Người Dùng nếu có yêu cầu từ Người Dùng;
  • Để gửi email tiếp thị, giới thiệu về dịch vụ mà cảm thấy phù hợp với Người Dùng;
  • Để gửi các thông báo về các hoạt động trên ứng dụng;
  • Để liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Dùng;
  • Để liên lạc và giải quyết với Người Dùng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Để cung cấp cho các Bên thứ ba như đại lý, đối tác, nhà cung cấp và các bên hợp tác thượng mại, và việc này có thể bao gồm cả việc cho phép Bên thứ ba được giới thiệu, tiếp thị, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm dịch vụ;
  • Để chia sẻ với các đơn vị liên kết của Công Ty ở một quốc gia khác nhằm mục đích xử lý/lưu trữ thông tin cá nhân Người Dùng
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Người Dùng
  • Công Ty sẽ không bán hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được quy định trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này, Công Ty có thể tiết lộ hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của Người Dùng nếu Công Ty thông báo trước cho Người Dùng về việc tiết lộ và chia sẻ thông tin này và Công Ty đã nhận được sự chấp thuận của bạn về việc tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đó.


 • Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu Ban Quản lý Ứng dụng hoặc Công Ty hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công Ty và/hoặc bên thứ ba và/hoặc đơn vị liên kết của Công Ty.


 • Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân:
  • Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
   • Nhân viên của Công Ty.
   • Người Dùng sử dụng dịch vụ của Công Ty.


 • Địa chỉ của đơn vị quản lý và thu thập thông tin cá nhân:
  • Thông Tin Cá Nhân mà Công Ty thu thập từ Người Dùng có thể được lưu trữ tại, chuyển giao cho, hoặc xử lý bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đó thực hiện mức độ bảo mật tương đương với các cam kết của chúng tôi theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này.
  • Thông tin cá nhân của Người Dùng cũng có thể được lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia Người Dùng đang cư trú bởi các nhân viên làm việc cho Công Ty ở các quốc gia khác hoặc bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc đơn vị liên kết của Công Ty, trong phạm vi được cho phép theo luật áp dụng. Trong trường hợp đó, Công Ty sẽ bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng đó vẫn có mức độ bảo mật tương đương với yêu cầu theo pháp luật của quốc gia Người Dùng đang cư trú (và, trong mọi trường hợp, phù hợp với các cam kết của chúng tôi trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này). • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
  • Người Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách sử dụng Ứng dụng Odd Job để chỉnh sửa thông tin cá nhân. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa thông tin cá nhân phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và Ban quản lý Ứng dụng Odd Job có quyền yêu cầu Người Dung cung cấp các giấy tờ chứng minh về hồ sơ thông tin cá nhân của Người Dùng.
  • Người Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Ứng dụng Odd Job. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Ứng dụng Odd Job sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
  • Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Dùng: qua Email: support@oddjob.vn


VII. Quản lý thông tin xấu

 1. Quy định về đăng ký tài khoản:
  • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân khi đăng ký sử dụng ứng dụng: Họ và tên, chứng minh nhân dân, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, phương thức thanh toán lựa chọn.
  • Thợ có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân khi đăng ký sử dụng Ứng dụng Odd Job, như sau:
   • Đối với cá nhân: Họ và tên (trên CMND), Số CMND, Địa chỉ (trên CMND), Số điện thoại đi động, Địa chỉ email… và các thông tin khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
   • Đối với Pháp Nhân: Tên Công ty (theo Giấy ĐKKD), Mã số ĐKKD, ngày cấp Giấy ĐKKD, địa chỉ trụ sở, Số điện thoại đi động, Địa chỉ email… và các thông tin khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
  • Hệ thống quản lý Ứng dụng Odd Job sau khi nhận được thông tin của Người Dùng sẽ tiến hành gửi mật khẩu sử dụng một lần (OTP) gồm dãy 6 chữ số nhằm thiết lập hệ thống bảo mật để xác minh thông tin cung cấp của Người Dùng.


2. Quy định về đăng tin

  • Sau khi Thợ đã được xác nhận tài khoản sẽ tiến hành đăng tin bằng Ứng dụng Odd Job – Thợ, tin đăng sẽ được đăng tải lên Ứng dụng Odd Job.
  • Nội dung tin được bắt buộc: Tiêu đề, hình ảnh, mô tả dịch vụ và các thông tin liên quan phải thống nhất, đúng chính tả, đúng quy định về đăng tin của Ứng dụng Odd Job, như sau:

a. Hình ảnh dịch vụ:

   • Hình ảnh đăng tải do Người Dùng tự chọn; định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp, hoặc png với kích cỡ 360x242 pixel.
   • Số lượng ảnh tối đa cho 1 lần đăng tin là 3 ảnh.
   • Không được để những hình ảnh hoặc thông tin không liên quan đến Dịch vụ như thông tin quảng cáo; hình ảnh đồi trụy…
   • Tuyệt đối không được đăng các hình ảnh khỏa thân, khiêu gợi, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mĩ tục.

b. Danh mục: Danh mục theo mặc định theo Danh sách Dịch vụ của Ứng dụng Odd Job

c. Tiêu đề: Tiêu đề có nội dụng ngắn gọn, dễ hiểu, thể hiện cơ bản nội dung của Dịch vụ.

d. Chi tiết Dịch vụ trên tin đăng: Mô tả ngắn gọn với nội dung phù hợp với Danh mục Dịch vụ; nội dung không có vi phạm các quy định cấm của Ứng dụng Odd Job.

e. Ngôn ngữ: không quy định.

f. Hành vi bị cấm:

   • Quảng cáo cho các doanh nghiệp/ứng dụng khác.
   • Đăng Yêu cầu dịch vụ lặp đi lặp lại rất nhiều lần (spam) trên cùng một danh mục hoặc các danh mục khác nhau.
   • Đăng bán sản phẩm hay dịch vụ riêng.
   • Gian lận, lừa dối.
   • Nội dung tin chứa các nội dung gây kích động, bôi nhọ, chính trị, các vấn đề nhạy cảm của xã hội.
   • Phản động, chống phá, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa.
   • Đăng thông tin rác, phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do Sàn TMĐT Odd Job cung cấp.
   • Xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
   • Tuyên truyền về những thông tin mà pháp luật nghiêm cấm như: sử dụng heroin, thuốc lắc, giết người, cướp của,v.v. (VD: sản phẩm in hình lá cần sa, shisha).
   • Khuyến khích, quảng cáo cho việc sử dụng các sản phẩm độc hại; các hoạt động nguy hiểm.
   • Các sản phẩm văn hóa đồi trụy (băng đĩa, sách báo, vật phẩm).
   • Tài liệu bí mật quốc gia.
   • Con người và/hoặc các bộ phận của cơ thể con người.
   • Những sản phẩm có tính chất phân biệt chủng tộc, xúc phạm đến dân tộc hoặc quốc gia nào đó.
   • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào của bất kỳ bên thứ ba nào.
   • Các dịch vụ nằm trong danh sách dịch vụ bị cấm/hạn chế của Sàn TMĐT Odd Job được quy định bởi Ban Quản Lý Ứng dụng tuỳ từng thời điểm.
   • Sao chép thông tin của Người Dùng khác; đăng tin nhiều lần, trùng lặp.
   • Đăng tải các Dịch vụ không phù hợp với quy định của pháp luật.3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản lý Ứng dụng Odd Job đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Ứng dụng Odd Job:

 • Hệ thống quản lý Ứng dụng Odd Job sau khi nhận được thông tin của Người Dùng sẽ tiến hành gửi mật khẩu sử dụng một lần (OTP) gồm dãy 6 chữ số nhằm thiết lập hệ thống bảo mật để xác minh thông tin cung cấp của Người Dùng.
 • Ban quản lý Ứng dụng Odd Job sẽ toàn quyền huỷ việc đăng ký của Người Dùng nếu Người Dùng (người mua, người bán) không cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định của Ứng dụng Odd Job và theo quy định của pháp luật.


4. Chế tài nếu Người Dùng (người mua, người bán) vi phạm quy định hoặc không tuân thủ quy định.

 • Ban quản lý Ứng dụng Odd Job sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng nếu như tin đăng vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định về đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Ban quản lý Ứng dụng Odd Job chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
 • Nếu Người Dùng (người mua, người bán) nhiều lần vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định về đăng tin, Ban quản lý Ứng dụng Odd Job có toàn quyền xem xét việc huỷ bỏ tài khoản của Người Dùng, chấm dứt quyền Người Dùng hoặc quyền sử dụng một hoặc tất cả các Dịch Vụ của Người Dùng.
 • Ban quản lý Ứng dụng Odd Job giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang Ứng dụng Odd Job này mà không cần báo trước.


VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 • Công Ty cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Công Ty, Công Ty sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho Người Dùng.
 • Khi thực hiện các giao dịch qua Ứng dụng Odd Job, các Người Dùng phải thực hiện theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn.
 • Công Ty cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các Người Dùng tham gia Ứng dụng Odd Job. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc Người Dùng không thể tham gia Ứng dụng Odd Job được thì các Người Dùng cần thông báo cho Ban Quản lý Ứng dụng.
 • Tuy nhiên, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Người Dùng không đến được Ban Quản lý Ứng dụng, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban Quản lý Ứng dụng gây ra.


IX. Quyền và trách nhiệm của Ban Quản lý Ứng dụng

 1. Quyền của Ban Quản lý Ứng dụng
  • Ban hành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho Người Dùng, người dùng tham gia Ứng dụng Odd Job.
  • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Người Dùng cung cấp thông tin cho Ứng dụng Odd Job không chính xác, sai lệch, không đầy đủ theo quy định của Quy chế này hoặc theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ban Quản lý Ứng dụng có quyền kiểm tra, giám sát và yêu cầu Người Dùng cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh cho thông tin đã cung cấp hoặc từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Người Dùng.
  • Ban Quản lý Ứng dụng có thể chấm dứt quyền Người Dùng và quyền sử dụng một hoặc tất cả các Dịch Vụ của Người Dùng trong trường hợp Người Dùng vi phạm các Quy chế của Ứng dụng Odd Job/ Công Ty hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Ứng dụng Odd Job.
  • Ban Quản lý Ứng dụng có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Người Dùng nếu Ban Quản lý Ứng dụng phát hiện Người Dùng có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Người Dùng khác của Ứng dung Odd Job, có hành vi vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền Người Dùng và quyền sử dụng Dịch Vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Người Dùng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
  • Ban Quản lý Ứng dụng/ Công Ty giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung của Ứng dụng Odd Job theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công Ty. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên mà không được phép bởi Công Ty.
  • Ban Quản lý Ứng dụng giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Người Dùng theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Ban Quản lý Ứng dụng/ Công Ty và sẽ báo trước cho Người Dùng ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng.


2. Trách nhiệm của Ban Quản lý Ứng dụng

  • Đăng ký thiết lập Ứng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và công bố các thông dụng tin đã đăng ký trên Ứng dụng Odd Job;
  • Xây dựng và công bố công khai trên Ứng dụng Odd Job về quy chế hoạt động của dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên Ứng dụng Odd Job;
  • Xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người Dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP;
  • Xây dựng và công bố công khai trên Ứng dụng cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch được thực hiện trên ứng dụng;
  • Xây dựng và công bố chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Người Dùng;
  • Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký tham gia cung ứng dịch vụ trên Ứng dụng Odd Job;
  • Xây dựng, nâng cấp và phát triển hoạt động Ứng dụng Odd Job để phục vụ tốt hơn nhu cầu của Người Dùng;
  • Chịu trách nhiệm xây dựng ứng dụng bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động ứng dụng trong điều kiện và phạm vi cho phép;
  • Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Người Dùng tham gia và người sử dụng trên ứng dụng;
  • Lưu giữ thông tin đăng ký của các Người Dùng ngay từ ngày đăng ký tham gia ứng dụng và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
  • Mọi thay đổi của Quy chế hoạt động Ứng dụng Odd Job sẽ dược thông báo cho Người Dùng ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó;
  • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Người Dùng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
  • Xây dựng và xử lý kịp thời với các hành vi xâm phạm quyền lợi người dùng trong giao dịch thực hiện qua ứng dụng;
  • Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên ứng dụng;
  • Duy trì hoạt động bình thường của Ứng dụng Odd Job và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Công Ty không phải chịu trách nhiệm liên đới;
  • Tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm và không giới hạn các quy định về thương mại điện tử.


X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, Ứng dụng Odd Job

 1. Quyền và trách nhiệm của Thợ
  • Thợ có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân khi đăng ký sử dụng Ứng dụng Odd Job – Thợ, như sau:
   • Đối với cá nhân: Họ và tên (trên CMND), Số CMND, Địa chỉ (trên CMND), Số điện thoại đi động, Địa chỉ email… và các thông tin khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
   • Đối với Pháp Nhân: Tên Công ty (theo Giấy ĐKKD), Mã số ĐKKD, ngày cấp Giấy ĐKKD, địa chỉ trụ sở, Số điện thoại đi động, Địa chỉ email… và các thông tin khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
  • Thợ đảm bảo các thông tin cung cấp là chính xác, đầy đủ và cần thiết để sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp Công Ty phát hiện, nhận thấy các thông tin là không đúng, không chính xác thì có quyền đơn phương chấm dứt việc cho phép Thợ tiếp tục sử dụng Ứng dụng OddJob – Thợ, không phụ thuộc vào có hay không có thông báo.
  • Công Ty bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi Quy chế hoạt động, chính sách của Công Ty, Điều khoản sử dụng dành cho Thợ và các văn bản trên liên kết điều chỉnh các điều khoản và điều kiện tại Quy chế hoạt động, chính sách của Công Ty, Điều khoản sử dụng dành cho Thợ tại bất cứ thời điểm nào Công Ty cho là phù hợp. Những điều chỉnh, thay đổi và sửa đổi nói trên sẽ có thông báo cập nhập cho Người Dùng trước 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Thợ đồng ý rằng sẽ có trách nhiệm kiểm tra các phiên bản cập nhập của các bản sửa đổi và việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng Odd Job – Thợ sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy, bất kể là việc xem xét các sửa đổi này hay chưa sẽ được hiểu Thợ là chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó sau khi hết thời hạn thông báo theo quy định.
  • Thợ cam đoan, đảm bảo và đồng ý có đủ năng lực, kiến thức, chuyên môn bằng cấp (nếu có) hay điều kiện kinh doanh theo quy định về Dịch vụ đã đăng ký cung cấp tại Ứng dụng Odd Job – Thợ.
  • Thợ sở hữu, hoặc có quyền sử dụng hợp pháp để sử dụng các trang thiết bị công cụ khi tiếp nhận các Dịch vụ từ Khách hàng, đảm bảo các trang thiết bị, công cụ đang trong tình trạng vận hành tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.
  • Thợ chịu trách nhiệm với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết, nghĩa vụ phát sinh từ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm và không giới hạn các thương tích, tư vong, thiệt hại về tài sản hoặc các cáo buộc pháp lý trong quá trình cung ứng Dịch vụ.
  • Thợ chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về của bản thân đăng tải trên Ứng dụng Odd Job – Thợ;
  • Thợ có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Thợ vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng sản phẩm Ứng dụng Odd Job này.
  • Thợ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự khi Thợ không đáp ứng đủ điều kiện bắt buộc trong cung ứng Dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc có hành vi vi phạm pháp luật..
  • Thợ cam đoan chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp, phù hợp, không dùng Ứng dụng để gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật nào.
  • Thợ có quyền sử dụng Ứng dụng Odd Job – Thợ vì mục đích sử dụng hợp pháp, hợp lý, không dùng để (i) gửi thư rác, spam (ii) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tài liệu trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại không giới hạn như tài liệu có hại cho trẻ em, xâm phạm quyền riêng tư của bên thứ ba (iii) gửi, phát tán tài liệu có chứa mã độc, trojan, virus, sâu máy tính, đoạn mã, tập tin, thông điệp, chương tình máy tính độc hại (iv) gây cản trợ hoặc phá vỡ tính vẹn toàn hoặc hiệu suất của Ứng dụng hoặc hệ thống mạng lưới liên quan đến Ứng dụng Odd Job – Thợ (iv) hành vi lừa đảo, giả danh, gây nhầm lẫn về mối quan hệ, hồ sơ pháp lý, nhận dạng thông tin của Thợ với cá nhân hoặc tổ chức (iii) thực hiện các hành vi gây tổn hại tới uy tín, thương hiệu, danh dự của Công Ty, của Khách hàng.
  • Thợ cung cấp thông tin về tình hình cung ứng dịch vụ của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
  • Thợ có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Thợ phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Công Ty sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
  • Thợ đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về bản quyền, giao dịch, giao dịch tài sản và các vấn đề khác mà pháp luật đã quy định.
  • Thợ cam đoan tôn trọng và không có các hành vi làm tổn hại tới Dịch vụ, Ứng dụng Odd Job – Thợ của Công Ty, hoạt động bình thường của mạng lưới Ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Thợ cam đoan và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty đối với Ứng dụng Odd Job – Thợ và các sản phẩm khác của Công Ty, không sao chép, phân phối các sản phẩm trí tuệ của Công Ty mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty.
  • Tự có trách nhiệm bảo toàn và bảo mật tài khoản của mình, đồng ý cung cấp các bằng chứng về nhận dạng khi Công Ty có đề nghị và yêu cầu hợp lý.
  • Thợ đồng ý sẽ thông báo ngay cho Công Ty về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào.
  • Thợ phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong Điều khoản sử dụng dành cho Thợ, Điều khoản sử dụng chung, Quy chế hoạt động của Ứng dụng. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Công Ty sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Thợ đối các sản phẩm của Công Ty và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp hợp pháp.
  • Thợ có trách nhiệm đối với cách hành vi và/hoặc sai sót và/hoặc bất kỳ hành động phi pháp của bất kỳ Dịch vụ do Thợ cung cấp tới Khách hàng và Công Ty không có trách nhiệm, hay có nghĩa vụ pháp lý nào đối với các hành vi của Thợ.
  • Thợ tự chịu trách nhiệm với tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí hoặc các chi phí khác theo quy định của pháp luật hiện hành, ấn định dưới bất kỳ hình thức nào, có hiệu lực áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào.
  • Thợ và Công Ty cùng phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ nhau trong việc yêu cầu hoặc xác minh bất kỳ các vấn đề liên quan tới thuế, phí, lệ phí, giảm giá, khấu trừ thuế, nộp thêm hoặc hoàn lại của bất kỳ khoản thuế nào liên quan tới các Dịch vụ được cung ứng của Ứng dụng Công Ty để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của các bên.
  • Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.


2. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

  • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân khi đăng ký sử dụng ứng dụng: Họ và tên, chứng minh nhân dân, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, phương thức thanh toán lựa chọn.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về của bản thân đăng tải trên Ứng dụng Odd Job;
  • Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Khách hàng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Công Ty sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
  • Khách hàng đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về bản quyền, giao dịch, giao dịch tài sản và các vấn đề khác mà pháp luật đã quy định.
  • Khách hàng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Công Ty về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Khách hàng cũng bảo đảm rằng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
  • Khách hàng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong Điều khoản sử dụng, Quy chế hoạt động của Ứng dụng. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Công Ty sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của Công Ty và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp hợp pháp.
  • Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.


XI. Điều khoản áp dụng

 • Quy Chế này có hiệu lực kể từ ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] và được đăng tải công khai trên Ứng dụng Odd Job.
 • Công Ty giữ quyền điều chỉnh, thay đổi Quy Chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động bằng cách thông báo trên Ứng dụng Odd Job cho các Người Dùng được biết.
 • Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày có thông báo thay đổi. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Ứng dụng Odd Job sau khi Quy Chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Người Dùng đã đọc, hiểu và đồng ý với Quy Chế sửa đổi đó.


XII. Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT, Ứng dụng Odd Job

 • ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ “ODD JOB”
 • Công ty/Tổ chức: CÔNG TY TNHH ODDJOB
 • Địa chỉ: Khu căn hộ thương mại (Shophouse) T1-A01.01, Tầng 1, Tháp T1, Số 35/12 Đường Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Giấy ĐKKD: 0316265764 ngày 12/05/2020 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. HCM
 • Tel: +84 28 3535 4030 
 • Email: support@oddjob.vn
 • Hotline: +84 28 3535 4030


ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

Ký và đóng dấu

Giám đốc


   SOE MOE KYAW OO