THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU


  •  Chủ sở hữu ứng dụng: CÔNG TY TNHH ODDJOB

  • Người đại diện: SOE MOE KYAW OO  
  • Giấy CNĐKDN: 0316265764 cấp ngày 12/05/2020 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. HCM
  • Hotline:  +84 28 3535 4030
  • Zalo: +84 777 35 4030
  • Email: support@oddjob.vn
  • Địa chỉ: VP A3a.23, tầng 4, Millennium Masteri, số 132 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam