CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Thông tin thu thập gồm:

 • Thông tin cá nhân thu thập trực tiếp từ Người Dùng: Người Dùng trên Ứng dụng Odd Job có thể được yêu cầu điền một số thông tin hồ sơ cá nhân bắt buộc theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Ứng dụng Odd Job để sử dụng dịch vụ như: Họ và Tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp,... đối với cá nhân hoặc Tên Công ty (theo Giấy ĐKKD), Mã số ĐKKD, ngày cấp Giấy ĐKKD, địa chỉ trụ sở, Số điện thoại đi động, Địa chỉ email, …đối với pháp nhân. Thông tin này được yêu cầu để hoàn tất việc tham gia sử dụng dịch vụ với vai trò Người Dùng (bao gồm sử dụng dịch vụ đến Thợ và Khách hàng).

 • Thông tin thu thập trực tiếp khi Người Dùng sử dụng ứng dụng: Người Dùng khi sử dụng Ứng dụng Oddjob, Ứng dụng Odd Job đều có thể thu thập một số dữ liệu kỹ thuật như: địa chỉ IP, thời lượng truy cập/phiên truy cập, thiết bị truy cập, thông tin về thiết bị truy cập như hệ điều hành, nhà sản xuất, kiểu mẫu… 

 • Thông tin thu thập tự động bằng Cookies:  Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ thiết bị di động của bạn. Ứng dụng Odd Job sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người dùng nhằm nâng cao giao diện ứng dụng và trải nghiệm của người dùng. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng cookies; nhưng Người Dùng có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động để từ chối một số loại cookies nhất định hoặc một số cookies cụ thể, ngoài ra Người Dùng có thể xóa bỏ cookies bất cứ lúc nào.

 • Trong quá trình người dùng sử dụng Ứng dụng, Ban quản lý Ứng dụng có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân của người dùng trong các trường hợp như sau:

 1. Khi người dùng truy cập Ứng dụng của chúng tôi;

 2. Khi người dùng tạo tài khoản trên Ứng dụng;

 3. Khi người dùng, với tư cách là Thợ, đăng tải các dịch vụ để giới thiệu đến Khách hàng trên Ứng dụng và thực hiện giao dịch với Khách Hàng liên quan đến các dịch vụ đó;

 4. Khi người dùng đăng ký sử dụng trung gian kết nối giữa Thợ và Khách hàng mà chúng tôi cung cấp, hoặc sử dụng theo bất kỳ hình thức nào khác bất kỳ Dịch Vụ nào trên Ứng dụng của chúng tôi và/hoặc trên các nền tảng của những bên liên kết của chúng tôi;

 5. Khi người dùng ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo ra và được đăng tải lên Ứng dụng;

 6. Các tin nhắn khi người dùng sử dụng chức năng trò chuyện trên Ứng dụng;

 7. Khi người dùng tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mại hoặc khảo sát;

 8. Khi người dùng tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch nào trên Ứng dụng;

 9. Khi người dùng đăng nhập vào tài khoản của người dùng trên Ứng dụng hoặc bằng hình thức khác tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ hoặc ứng dụng khác, chẳng hạn như Facebook hoặc Google;

 10. Khi bất kỳ người dùng nào khác trên Ứng dụng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung mà người dùng đã đăng tải lên Ứng dụng hoặc khi người dùng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung của người dùng khác đã đăng tải lên Ứng dụng;

 11. Khi một bên thứ ba gửi khiếu nại về người dùng hoặc nội dung mà người dùng đã đăng tải lên Ứng dụng;

 12. Khi người dùng trực tiếp tương tác với chúng tôi, bao gồm khi người dùng tương tác với các nhân viên dịch vụ khách hàng được thuê ngoài của chúng tôi.

 13. Khi người dùng gửi dữ liệu cá nhân của người dùng cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

 14. Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của người dùng có thể bị thu thập

Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng bao gồm: : Họ và Tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp,... đối với cá nhân hoặc Tên Công ty (theo Giấy ĐKKD), Mã số ĐKKD, ngày cấp Giấy ĐKKD, địa chỉ trụ sở, Số điện thoại đi động, Địa chỉ email, …đối với pháp nhân.  Đây là các thông tin mà Ứng dụng Odd Job cần Người Dùng cung cấp bắt buộc để: 

 • Để xử lý và hỗ trợ Người Dùng trong các yêu cầu cung cấp dịch vụ và các giao dịch thanh toán của Người Dùng;

 • Để liên hệ với Người Dùng và gửi các thông tin liên quan đến việc sử dụng ứng dụng;

 • Để gửi thông báo tiếp thị và các ưu đãi cho Người Dùng; 

 • Để thông báo cho Người Dùng về các bản cập nhập ứng dụng hoặc các thay đổi đối với dịch vụ được cung cấp;

 • Để xử lý và trả lời các câu hỏi, khiếu nại và nhận phản hồi từ Người Dùng

 • Để nhận phản hồi việc sử dụng ứng dụng và quản trị, hỗ trợ và cải thiện hiệu quả hoạt động, trải nghiệm Người Dùng và các chức năng của ứng dụng;

 • Để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tiến hành điều tra, trả lời các câu hỏi hay các chỉ thị theo quy định của pháp luật.

 • Để ngăn chặn, phát hiện và điều tra mọi hoạt động bị cấm, bất hợp pháp, trái phép hoặc gian dối.

 • Để đảm bảo việc giảng dạy và học tập tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

 • Các Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng Odd Job về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Để liên hệ xác nhận dịch vụ cho Người Dùng khi nhận được yêu cầu từ Người Dùng; 

 • Để cung cấp thông tin về dịch vụ đến Người Dùng nếu có yêu cầu từ Người Dùng;

 • Để gửi email tiếp thị, giới thiệu về dịch vụ mà cảm thấy phù hợp với Người Dùng;

 • Để gửi các thông báo về các hoạt động trên ứng dụng;

 • Để liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Dùng;

 • Để liên lạc và giải quyết với Người Dùng trong những trường hợp đặc biệt;

 • Để cung cấp cho các Bên thứ ba như đại lý, đối tác, nhà cung cấp và các bên hợp tác thương mại, và việc này có thể bao gồm cả việc cho phép Bên thứ ba được giới thiệu, tiếp thị, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm dịch vụ; 

 • Để chia sẻ với các đơn vị liên kết của Công Ty ở một quốc gia khác nhằm mục đích xử lý/lưu trữ thông tin cá nhân Người Dùng 

 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Người Dùng

 • Công Ty sẽ không bán hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được quy định trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này, Công Ty có thể tiết lộ hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của Người Dùng nếu Công Ty thông báo trước cho Người Dùng về việc tiết lộ và chia sẻ thông tin này và Công Ty đã nhận được sự chấp thuận của bạn về việc tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đó.

Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu Ban Quản lý Ứng dụng hoặc Công Ty hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công Ty và/hoặc bên thứ ba và/hoặc đơn vị liên kết của Công Ty.

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân:

 • Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 1. Nhân viên của Công Ty.

Địa chỉ của đơn vị quản lý và thu thập thông tin cá nhân:

 • Thông Tin Cá Nhân mà Công Ty thu thập từ Người Dùng có thể được lưu trữ tại, chuyển giao cho, hoặc xử lý bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đó thực hiện mức độ bảo mật tương đương với các cam kết của chúng tôi theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này.

 • Thông tin cá nhân của Người Dùng cũng có thể được lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia Người Dùng đang cư trú bởi các nhân viên làm việc cho Công Ty ở các quốc gia khác hoặc bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc đơn vị liên kết của Công Ty, trong phạm vi được cho phép theo luật áp dụng. Trong trường hợp đó, Công Ty sẽ bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng đó vẫn có mức độ bảo mật tương đương với yêu cầu theo pháp luật của quốc gia Người Dùng đang cư trú (và, trong mọi trường hợp, phù hợp với các cam kết của chúng tôi trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này). 

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 • Người Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách sử dụng Ứng dụng Odd Job để chỉnh sửa thông tin cá nhân. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa thông tin cá nhân phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và Ban quản lý Ứng dụng Odd Job có quyền yêu cầu Người Dung cung cấp các giấy tờ chứng minh về hồ sơ thông tin cá nhân của Người Dùng.

 • Người Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Ứng dụng Odd Job. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Ứng dụng Odd Job sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Dùng: qua Email: support@oddjob.vn